Information om PKD


Det har nyligen upptäckts att även Sibiriska katter och Neva masquerade kan ha den ärftliga njursjukdomen PKD. Vi vill därför informera dig för att bidra till medvetenheten kring sjukdomen och det viktiga arbetet för en frisk ras.

Vad är PKD?

Polycystic Kidney Disease, PKD, är en ärftlig njursjukdom. En drabbad katt har cystor på njurarna som med tiden växer sig större. När cystorna växer trängs normal njurvävnad ut och det kan påverka njurfunktionen negativt och i värsta fall leda till njursvikt och för tidig död. Alla katter med cystor blir dock inte sjuka. Om katten blir sjuk eller inte beror på storleken och antal cystor i de båda njurarna. Att alla katter inte blir sjuka är antagligen en anledning till att sjukdomen kunnat sprida sig inom raserna och upptäckts först nu.

Ärftlighet

PKD är känd för katter sedan den upptäcktes hos perserna på 90-talet. Eftersom persern använts till utparning hos många andra raser har persernas PKD spridit sig även till dessa. Persernas PKD har autosomal dominant nedärvning. Det innebär att sjukdomen drabbar både honor och hanar och att en bärare av genen alltid själv är drabbad. En dominant sjukdom nedärvs alltså inte latent. Eftersom anlaget är dominant behöver bara en av föräldrarna ha PKD för att dennes avkomma ska kunna ärva sjukdomen. Persernas PKD kallas PKD1 och går att upptäcka via DNA-prov.

Det som nu har hänt är att sibiriska katter som testats negativt på PKD1 via DNA ändå har utvecklat PKD. Det verkar alltså röra sig om en ny typ av PKD hos sibirerna. Med anledning av detta pågår ett stort arbete inom Sällskapet Sibirisk katt för att utreda PKD inom rasen. Hittills verkar även sibbarnas PKD vara ett dominant anlag, men det går inte att utröna med full säkerhet än. Någon eller några katter har nämligen hittats med en enstaka cysta trots friskannade föräldrar. Det är osäkert om detta då beror på en naturlig, spontan, mutation eller ett ärftligt recenssivt anlag.

Hur testar man för PKD?

Det bästa, för att vara säker, är att kattens njurar skannas med ultraljud. En drabbad katt föds med cystor på njurarna och vid 10 månaders ålder är dessa väl synliga vid skanning. Det går att skanna yngre djur än detta-en van veterinär kan se cystor redan på kattungar-men det går inte att få ett friskhetsintyg om katten är under 10 månader, eftersom mycket små cystor ändå kan missas. Vid skanning kan veterinären både se antal av cystorna och hur stora det är och på så vis ge en indikation på hur kattens sjukdom kommer utvecklas. Om katten får diagnosen PKD kan veterinären vid behov gå vidare med kompletterande blodprov för att kontrollera njurfunktionen. En katt som inte har cystor vid skanningen är frisk och ska, med den information vi har idag, inte ge sjukdomen vidare till avkommor. Denna individ kan användas i avel. Det räcker med att man skannar sin katt en gång när den är minst 10 månader gammal. Ett test behöver inte göras om. Vill du skanna din katt rekommenderar vi att du använder den blankett för PKD-skanning som Sällskapet Sibirisk katt har tagit fram.

DNA-analys är inte 100 procent tillförlitlig inom våra raser och rekommenderas inte som enda test inför avel. Det finns dock kända linjer inom raserna med persernas PKD1 och dessa linjer ska synas via DNA-prov. Är katten ung eller om det av andra anledningar är svårt att genomföra en PKD-skanning just nu kan ett DNA-test vara en första indikator, särskilt om du misstänker att PKD i din katts stamtavla kommer från perserna. Att testa DNA från redan njurskannade katter med PKD kan också vara ett sätt för oss att ytterligare utreda PKD inom raserna. Det är troligt att både persernas PKD1 och annan typ av PKD kan finnas.

Vilka bör skanna sin katt?

Signeringen har av princip inga avelsrekommendationer som medlemmarna måste följa utan arbetar med kunskapsutbyte, information och gemenskap. Alla uppfödare anslutna till Signeringen har ett gemensamt mål att avla rastypiska, sunda och friska katter med bra temperament. Vi tror dock att det är viktigt att vi gemensamt kraftsamlar för att minska spridningen av PKD och rekommenderar först och främst alla med fertila katter tänkta att använda i avel att skanna sin katt. Vi har också tillfälligt infört krav om att alla avelshanar som annonseras på vår hemsida är friskannade för PKD.  Har du en katt som tidigare använts i avel rekommenderar vi också att du testar den för att bidra till kunskap kring vilka linjer som är drabbade. Har du en kastrerad sällskapskatt som inte använts i avel bör du skanna den om någon av dennes syskon eller föräldrar testats positivt för PKD. Detta för din och kattens egen skull- för att du ska bli extra uppmärksam på symptom och vid behov kunna anpassa kosten.

Det är viktigt att vi är öppna och delar med oss av våra skanningsresultat till avkommor och uppfödare med nära släktingar till våra katter.

Öppet register

För att sprida kännedomen om både friskannade och sjuka sibiriska katter har Sällskapet Sibirisk katt skapat ett öppet register. Dit kan alla som skannat en sibirisk katt och använt Sällskapet Sibirisk katts blankett rapportera sitt resultat (även om du inte är medlem). De tar dock inte emot resultat från våra nevor. Signeringen har därför startat ett eget öppet register dit framför allt nevornas resultat kan registreras. Har du skannat en sibirisk katt och inte vill rapportera detta till Sällskapet Sibirisk katt är du dock välkommen att rapportera även det till oss. Du fyller i ett formulär på vår hemsida och bekräftar sedan detta genom att skicka skanningsresultatet till oss via mail. Även DNA-resultat tas emot av Signeringen (som stöd för utredning av PKD-typ), men inte av Sällskapet Sibirisk katt.

Det öppna registren är inte till för smutskastning av enskilda katter eller uppfödare utan för att vi gemensamt ska kunna identifiera särskilt drabbade linjer och underlätta utredningen av sjukdomen inom raserna. I och med att PKD inte varit allmänt känd inom raserna har det tidigare inte funnits några hälsorekommendationer för PKD-skanning inför avel och vissa uppfödare har helt enkelt haft oturen att få PKD på sina linjer. 

Undrar du mer?

Det finns flera intressanta artiklar om PKD på internet:

 

Vill du diskutera detta med andra finns två lämpliga forum på Facebook:

  • Signeringens grupp för Avelsforum
  • Sibiriska katter med PKD

 

Vi är inga experter i Signeringens styrelse, men några av oss är själva drabbade av PKD och har därför hunnit följa debatten och läst på om sjukdomen. Vill du ställa frågor om just din situation kan du skicka ett mejl till oss.

 

Signeringens styrelse

mail    signeringen@gmail.com                     Följ oss på facebook 32 32                         

Webbmaster:  Annica Bergström                Administratörer: Airi Andersson  & Mia Skoog   

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com